Projecten

Binnen de onderzoeksgroep Burgerschapsonderwijs worden uiteenlopende projecten uitgevoerd, onder andere:

IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs

Open voor deelname

De bevordering van burgerschap van leerlingen – of algemener: de sociale en maatschappelijke vorming van jonge mensen – is een klassieke taak van het onderwijs. Scholen hechten daar veel waarde aan. Dat ook de samenleving dit ziet als een belangrijke taak van het onderwijs, wordt onderstreept door de onderwijswetten waarin...

Lees verder

Burgerschap Meten

Open voor deelname

Inzicht in de kennis, houdingen en vaardigheden van leerlingen op het terrein van burgerschap levert een belangrijke bijdrage aan de bewaking en verbetering van de kwaliteit van burgerschapsonderwijs. Door de Universiteit van Amsterdam is in 2011 daarvoor het meetinstrument Burgerschap Meten ontwikkeld.  Het instrument meet de burgerschapscompetenties van leerlingen in...

Lees verder

Zelfevaluatie-instrument burgerschapsonderwijs

Open voor deelname

Zelfevaluatie burgerschap school: wat doen we al? Scholen blijken soms meer ‘aan burgerschap te doen’ dan ze zich aanvankelijk realiseren. Scholen die werken aan ontwikkeling van het burgerschapsonderwijs hebben er vaak baat bij eerst in kaart te brengen wat er al is: zelfevaluatie. Voor scholen die dat systematisch willen aanpakken,...

Lees verder

Leesmap ‘Meer inzicht in burgerschapsonderwijs’

Gesloten voor deelname

Deze leesmap bevat een greep uit uiteenlopende literatuur over burgerschapsonderwijs, uit de onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek. De leesmap is samengesteld met als doel om leraren en schoolleiders die nader met burgerschapsonderwijs willen kennismaken, een aantal leessuggesties aan de hand te doen. Ook kunt u de leesmap gebruiken om u verder in...

Lees verder

Resultaatgericht burgerschapsonderwijs op de basisschool

Looptijd: schooljaar 2018/19 t/m -
Gesloten voor deelname

Al langere tijd wordt geconstateerd dat burgerschapsonderwijs in Nederland niet altijd planmatig wordt ingericht, dat scholen geen leerdoelen voor burgerschapsonderwijs formuleren en geen inzicht hebben in de resultaten, en dat de instrumenten om burgerschapscompetenties van leerlingen in kaart te brengen ontbreken. Een resultaatgerichte aanpak in burgerschapsonderwijs, bestaande uit een systematische...

Lees verder

Burgerschapsonderwijs en Terra Nova Minimaatschappij in het vo

Looptijd: 2018/2019 -
Gesloten voor deelname

Als onderdeel van het kortlopende praktijkgerichte onderwijsonderzoeksproject ‘Burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs: wat werkt voor wie en waarom?‘ vonden in het schooljaar 2018/2019 in ongeveer 60 klassen (eerste en tweede klas vmbo, havo, vwo) op 3 middelbare scholen evaluaties van Terra Nova Minimaatschappij lessen plaats. Het dialoogspel Terra Nova Minimaatschappij is...

Lees verder

ESC | Understanding the Effects of Schools on students’ Citizenship

Looptijd: schooljaar 2015/2016 -
Gesloten voor deelname

ESC | Understanding the Effects of Schools on students’ Citizenship Tussen februari en juni 2016 namen ongeveer 80 middelbare scholen in Nederland deel aan het ESC-onderzoek: Understanding the Effects of Schools on students’ Citizenship. Het doel van het onderzoek was om de volgende vragen te beantwoorden: 1. Hoe staat het...

Lees verder

Integratie van burgerschap in het curriculum

Looptijd: schooljaar 2015/16
Gesloten voor deelname

Binnen dit project worden uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan goede praktijken op scholen in het primair en secundair onderwijs. Op basis van een literatuurstudie is vastgesteld dat het onderwijs een rol kan spelen bij de burgerschapsvorming van leerlingen door middel van het aanbieden van lesstof die verbonden is met...

Lees verder

Ontwikkeling portfolio instrument voor beoordeling van maatschappelijke competenties van MBO deelnemers

Looptijd: schooljaar 2016/17
Gesloten voor deelname

De eisen voor burgerschap zijn integraal onderdeel van alle kwalificatiedossiers in het mbo. Het beoordelen van de ontwikkeling van burgerschap in het mbo is echter een complexe zaak. Er zijn vrijwel geen instrumenten en methoden voorhanden. Een specifiek probleem is bovendien de op veel punten context-afhankelijke vorm van burgerschapscompetenties. Tegen...

Lees verder