Burgerschap Meten

Open voor deelname

Algemene informatie

Inzicht in de kennis, houdingen en vaardigheden van leerlingen op het terrein van burgerschap levert een belangrijke bijdrage aan de bewaking en verbetering van de kwaliteit van burgerschapsonderwijs. Door de Universiteit van Amsterdam is in 2011 daarvoor het meetinstrument Burgerschap Meten ontwikkeld. 

Het instrument meet de burgerschapscompetenties van leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool, en in de leerjaren 1, 2 en 3 voortgezet onderwijs, en wordt jaarlijks in het voorjaar afgenomen.

Scholen die dat willen, kunnen het instrument gebruiken. Dat kan eenmalig op proef of jaarlijks. De UvA werkt daarvoor samen met Rovict, een ict-dienstverlener die het instrument online beschikbaar stelt. Scholen die dat willen kunnen meedoen aan projecten samen met de Universiteit van Amsterdam. Gebruik van het instrument door de school is dan kosteloos (vul daarvoor het contactformulier in op deze website). Scholen die het instrument geheel zelfstandig willen gebruiken, kunnen ook zelf (tegen een beperkte vergoeding) een abonnement sluiten bij Rovict (www.rovict.nl).

Meer informatie

Scholen die eerst meer willen weten, kunnen zich via het contactformulier van deze website aanmelden voor een vrijblijvend webinar, waar het instrument wordt gedemonstreerd en wordt toegelicht hoe de resultaten kunnen worden gebruikt.

Wettelijke opdracht

Scholen zijn sinds 2006 wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan de burgerschapsvorming van leerlingen. In de aanscherping van deze burgerschapsopdracht, die sinds augustus 2021 geldt, is bovendien wettelijk vastgelegd dat scholen de opbrengsten van het burgerschapsonderwijs moeten evalueren. Zo kunnen scholen het burgerschapsonderwijs afstemmen op de leerbehoefte van leerlingen, en verkrijgen scholen inzicht in de punten waarop verdere ontwikkeling van het onderwijs mogelijk of nodig is.

Het belang van Burgerschap Meten

Het belang van burgerschap meten wordt ook door onderzoeksresultaten onderstreept. De Onderwijsinspectie constateerde in 2017 dat de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs stagneert; resultaten van nationaal en internationaal onderzoek onderstrepen die bevinding. Er zijn echter grote verschillen in hoe scholen invulling geven aan burgerschapsonderwijs. Dit maakt het meten (en monitoren) van burgerschapsonderwijs en burgerschapscompetenties extra belangrijk. Met het meetinstrument Burgerschap Meten kunnen scholen in kaart brengen wat leerlingen weten, kunnen en vinden op het terrein van burgerschap.

Deelname aan Burgerschap Meten levert voor scholen verschillende resultaten op:

  • Met de meting krijgen scholen inzicht in de data (en dus inzicht in de leeropbrengsten). Dit wordt na de meting aan scholen teruggekoppeld in een rapportage.
  • De resultaten geven een verheldering van de eigen situatie en dragen bij aan de ontwikkeling van opbrengstgericht burgerschapsonderwijs.
  • Deelname aan de meting geeft een aanleiding voor de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen deelnemende scholen, onderzoekers en onderwijsontwikkelaars.

Eerste stap

Allereerst: heeft uw school interesse in deelname aan de metingen? Geef dan uw gegevens door via het contactformulier op deze website. Deze gegevens worden doorgegeven aan Rovict, de ict-dienstverlener die de online afname van het meetinstrument verzorgt (in opdracht van de UvA of in opdracht van de school zelf, afhankelijk hoe de school het instrument gebruiken wil). U ontvangt daarna van Rovict een bericht met uw inloggegevens.

Over de afname

De afname van de meting loopt tussen de voorjaarsvakantie en de zomervakantie onder leerlingen in groep 7 en 8 en onder leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3. Binnen deze periode kunt u zelf een geschikt moment bepalen. De leerlingen kunnen de vragen digitaal invullen. De afname dient op school plaats te vinden. Om de vragenlijsten voor de leerlingen te openen, maakt u gebruik van de webapplicatie www.burgerschapmeten.nl. Het afnemen van de vragenlijst duurt ongeveer 1 lesuur.

Wilt u meer weten en lezen?

Verdere informatie, zoals relevante literatuur, belangrijke documenten, de resultaten van het onderzoek en links naar andere gerelateerde websites, is alleen beschikbaar voor deelnemende scholen en partners.

Aanvragen

Is uw school al deelnemer maar heeft u nog geen account, of wilt u met uw school graag deelnemer worden? Neem contact met ons op!

Neem contact op!

Inloggen