IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs

Open voor deelname

Algemene informatie

De bevordering van burgerschap van leerlingen – of algemener: de sociale en maatschappelijke vorming van jonge mensen – is een klassieke taak van het onderwijs. Scholen hechten daar veel waarde aan. Dat ook de samenleving dit ziet als een belangrijke taak van het onderwijs, wordt onderstreept door de onderwijswetten waarin de bevordering van burgerschap is opgenomen als taak voor het funderend onderwijs en het beroepsonderwijs.

Die opdracht is niet altijd gemakkelijk. Om goed burgerschapsonderwijs te realiseren, vragen verschillende zaken aandacht, zo is de afgelopen jaren duidelijk geworden. Denk bijvoorbeeld aan de deskundigheid van docenten, passend lesmateriaal, voldoende tijd en ondersteuning, en een gezamenlijk gevoel van eigenaarschap van leraren en schoolleiding.

In de kern gaat het om twee belangrijke onderliggende vragen:

  • Wat is goed burgerschapsonderwijs?
  • En wat zijn de bouwstenen die we nodig hebben om dat te bereiken?

Deze publicatie, samengesteld door de Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit Onderwijs, PO-raad, VO-raad en School & Veiligheid, geeft op een praktijkgerichte manier antwoord op deze vragen. In negen punten – de zogenoemde IJkpunten – is samengevat wat de kenmerken zijn van goed burgerschapsonderwijs en wat er nodig is om die op school te realiseren.

Negen IJkpunten Burgerschapsonderwijs

Documenten

Titel Datum toegevoegd
IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs 8-11-2021

Wilt u meer weten en lezen?

Verdere informatie, zoals relevante literatuur, belangrijke documenten, de resultaten van het onderzoek en links naar andere gerelateerde websites, is alleen beschikbaar voor deelnemende scholen en partners.

Aanvragen

Is uw school al deelnemer maar heeft u nog geen account, of wilt u met uw school graag deelnemer worden? Neem contact met ons op!

Neem contact op!

Inloggen