Video

Wat is goed burgerschapsonderwijs?

Daar kun je meer dan een antwoord op geven. In Nederland hebben we afgesproken dat scholen zo veel mogelijk zelf bepalen hoe ze bevordering van burgerschap willen invullen. Daarbij kunnen allerlei overwegingen een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan de identiteit of de visie van de school op onderwijs en leren, aan wat de leerlingen nodig hebben, aan de maatschappelijke omgeving en actualiteit, of nog andere.

Ook zijn er wettelijk eisen. Die gelden voor alle scholen.

Om van ‘goed’ burgerschapsonderwijs te kunnen spreken, moet dus in elk geval aan de eisen uit de wet worden voldaan. De belangrijkste (voor po, vo en so) zijn:
– het onderwijs is oelgericht, planmatig en herkenbaar
– het onderwijs bevordert sociale en maatschappelijke competenties in basiswaarden
– het schoolklimaat weerspiegelt basiswaarden
– de school heeft inzicht in de resultaten

In zes korte video’s kun je zien wat de wet over ‘goed’ burgerschapsonderwijs zegt.

1. Doelgericht en samenhangend

2. Sociale en maatschappelijke competenties & basiswaarden

3. Burgerschap en schoolklimaat

4. IJkpunten voor wat ‘goed’ burgerschapsonderwijs is

5. Zelfevaluatie en quickscans: wat doen we al?

6. Meten van resultaten: hoe doe je dat?

Meer weten? In een webinar voor scholen (op 15 november 2021) gingen experts van de Academische Werkplaats, de VO-raad en de Stichting School en Veiligheid in op de filmpjes en beantwoordden vragen. Het webinar is via deze link te downloaden:https://vimeo.com/user33119230/download/643987124/0d9fda976d

Ook deelnemen?

Is uw school al deelnemer maar heeft u nog geen account, of wilt u met uw school graag deelnemer worden? Neem contact met ons op!

Neem contact op