Integratie van burgerschap in het curriculum

Looptijd: schooljaar 2015/16
Gesloten voor deelname

Algemene informatie

Binnen dit project worden uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan goede praktijken op scholen in het primair en secundair onderwijs. Op basis van een literatuurstudie is vastgesteld dat het onderwijs een rol kan spelen bij de burgerschapsvorming van leerlingen door middel van het aanbieden van lesstof die verbonden is met deze thematiek (curriculum) en door positieve relaties te organiseren tussen leerlingen onderling en leerlingen en docenten (pedagogisch klimaat). Op een aantal scholen wordt de praktijk onderzocht door middel van interviews en observaties.

Doel
Het doel is om scholen handvatten te geven om hun burgerschapsonderwijs verder te ontwikkelen.

Fases
Het gehele project duurt 1 jaar.

  • Fase 1: literatuurstudie en ontwikkelen meetinstrumenten (herfst/winter 2015)
  • Fase 2: case studies (lente 2016)
  • Fase 2: rapportage (lente/zomer 2016)

 

Wat levert het scholen op?
Deelname aan het project kan scholen meer concrete handvatten bieden om hun eigen burgerschapsonderwijs verder vorm te geven.

Deelnemende scholen
De definitieve selectie van de deelnemende scholen wordt februari 2016 gemaakt. 

Team

Drs. Hessel Nieuwelink
Drs. Hessel Nieuwelink
contactpersoon
email

Agenda

Titel Datum en tijd locatie Omschrijving
Case studies lente 2016
Rapportage lente/zomer 2016

Wilt u meer weten en lezen?

Verdere informatie, zoals relevante literatuur, belangrijke documenten, de resultaten van het onderzoek en links naar andere gerelateerde websites, is alleen beschikbaar voor deelnemende scholen en partners.

Aanvragen

Is uw school al deelnemer maar heeft u nog geen account, of wilt u met uw school graag deelnemer worden? Neem contact met ons op!

Neem contact op!

Inloggen