Ontwikkeling portfolio instrument voor beoordeling van maatschappelijke competenties van MBO deelnemers

Looptijd: schooljaar 2016/17
Gesloten voor deelname

Algemene informatie

De eisen voor burgerschap zijn integraal onderdeel van alle kwalificatiedossiers in het mbo. Het beoordelen van de ontwikkeling van burgerschap in het mbo is echter een complexe zaak. Er zijn vrijwel geen instrumenten en methoden voorhanden. Een specifiek probleem is bovendien de op veel punten context-afhankelijke vorm van burgerschapscompetenties. Tegen deze achtergrond wordt in dit project gewerkt aan de ontwikkeling van een portfolio-instrument voor het volgen en evalueren van de verwerving van burgerschapscompetenties van leerlingen.

Deelnemende scholen worden actief betrokken bij de ontwikkeling van het instrument. Vragen die daarbij aan de orde zijn: Welke doelen stellen we voor het burgerschap van studenten? Wat beschouwen studenten als goed burgerschap? Hoe kan burgerschap invulling krijgen in de leerwerkpraktijk? En wat is ‘voldoende’ burgerschap?

Doel
Het ontwikkelen van een portfolio-instrument voor het volgen en evalueren van maatschappelijke competenties van mbo deelnemers. Niet alleen de kennis van studenten wordt beoordeeld, maar ook houding, vaardigheden en reflectie.

Fases
Het project omvat drie fases. 

  • Fase 1: Ontwikkeling portfolio-instrument (schooljaar 2014/2015)
  • Fase 2: Pre-pilot portfolio-instrument op circa 5 scholen/afdelingen (schooljaar 2015/2016)
  • Fase 3: Pilot portfolio-instrument (schooljaar 2016/2017)

Wat levert het scholen op? 
Het definitieve instrument zal na afloop van het project beschikbaar gesteld worden aan het scholenveld. Deelnemende scholen zullen tijdens de pilot begeleid worden in mogelijkheden om het instrument te gebruiken.

Team

Remmert Daas
Remmert Daas
promovendus
email
Prof. dr. Anne Bert Dijkstra
Prof. dr. Anne Bert Dijkstra
Programmaleiding
email
Prof. dr. Geert ten Dam
Prof. dr. Geert ten Dam
Programmaleiding
email

Wilt u meer weten en lezen?

Verdere informatie, zoals relevante literatuur, belangrijke documenten, de resultaten van het onderzoek en links naar andere gerelateerde websites, is alleen beschikbaar voor deelnemende scholen en partners.

Aanvragen

Is uw school al deelnemer maar heeft u nog geen account, of wilt u met uw school graag deelnemer worden? Neem contact met ons op!

Neem contact op!

Inloggen