Onderzoek naar de sociale kwaliteit van onderwijs

lees verder

Kennis & Onderzoek

Lees hier meer informatie over de onderzoeksgroep, de projecten die binnen de onderzoeksgroep worden uitgevoerd en de partners die daarbij betrokken zijn.

Scholen

Lees hier meer informatie over de Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit van Onderwijs

Onderzoek naar de sociale kwaliteit van onderwijs

Op school leer je meer dan taal en rekenen of Engels en wiskunde. Scholen leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van jonge mensen. Hoe kunnen scholen dit het beste vormgeven? En welke kennis is hierover beschikbaar? Dit zijn thema’s van de onderzoeksgroep Burgerschapsonderwijs aan de Universiteit van Amsterdam, waar binnen de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen onder leiding van prof. Anne Bert Dijkstra onderzoek wordt gedaan naar de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van jongeren en de rol van onderwijs hierin.

Burgerschap meten

Lees hier meer informatie over de Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit van Onderwijs

Zelfevaluatie-instrument burgerschapsonderwijs

Lees hier meer informatie over de Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit van Onderwijs

IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs

Lees hier meer informatie over de Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit van Onderwijs