Onderzoek naar de sociale kwaliteit van onderwijs

lees verder

Onderzoek naar de sociale kwaliteit van onderwijs

Op school leer je meer dan taal en rekenen of Engels en wiskunde. Scholen leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van jonge mensen. Hoe kunnen scholen dit het beste vormgeven? En welke kennis is hierover beschikbaar? Dit zijn thema’s van de onderzoeksgroep Burgerschapsonderwijs aan de Universiteit van Amsterdam, waar binnen de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen onder leiding van prof. Anne Bert Dijkstra en prof. Geert ten Dam onderzoek wordt gedaan naar de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van jongeren en de rol van onderwijs hierin.

Kennis & onderzoek: Lees hier meer informatie over de onderzoeksgroep, de projecten die binnen de onderzoeksgroep worden uitgevoerd en de partners die daarbij betrokken zijn.

Scholen: Lees hier meer informatie over de Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit van Onderwijs

Projecten

IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs

De bevordering van burgerschap van leerlingen – of algemener: de sociale en maatschappelijke vorming van jonge mensen – is een klassieke taak van het onderwijs. Scholen hechten daar veel waarde...

Projecten

Burgerschap Meten

Inzicht in de kennis, houdingen en vaardigheden van leerlingen op het terrein van burgerschap levert een belangrijke bijdrage aan de bewaking en verbetering van de kwaliteit van burgerschapsonderwijs. Door de...

Projecten

Zelfevaluatie-instrument burgerschapsonderwijs

Zelfevaluatie burgerschap school: wat doen we al? Scholen blijken soms meer ‘aan burgerschap te doen’ dan ze zich aanvankelijk realiseren. Scholen die werken aan ontwikkeling van het burgerschapsonderwijs hebben er...