Onderzoek naar de sociale kwaliteit van onderwijs

lees verder

Onderzoek naar de sociale kwaliteit van onderwijs

Op school leer je meer dan taal en rekenen of Engels en wiskunde. Scholen leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van jonge mensen. Hoe kunnen scholen dit het beste vormgeven? En welke kennis is hierover beschikbaar? Dit zijn thema’s van de onderzoeksgroep Burgerschapsonderwijs aan de Universiteit van Amsterdam, waar binnen de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen onder leiding van prof. Anne Bert Dijkstra en prof. Geert ten Dam onderzoek wordt gedaan naar de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van jongeren en de rol van onderwijs hierin.

Op deze website is informatie te vinden over de onderzoeksgroep, de projecten die binnen de onderzoeksgroep worden uitgevoerd en de partners die daarbij betrokken zijn.

Projecten

AWP-SK | Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit Onderwijs

Academische Werkplaats sociale kwaliteit van onderwijs In een Academische Werkplaats werken praktijk, onderzoek, beleid en onderwijs samen. De Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit van Onderwijs bestaat uit een samenwerkingsverband tussen scholen, de Inspectie van het Onderwijs...

Projecten

SPB | Scholenpanels Burgerschap

Onderwijs is een oefenplek voor de democratie en bereidt leerlingen en studenten voor op een passende plek in de maatschappij. Burgerschap is daarmee onmisbaar in een compleet onderwijsaanbod. Maar hoe...

Projecten

ESC | Understanding the Effects of Schools on students’ Citizenship

ESC | Understanding the Effects of Schools on students’ Citizenship Tussen februari en juni 2016 namen ongeveer 80 middelbare scholen in Nederland deel aan het ESC-onderzoek: Understanding the Effects of...

Projecten

Burgerschapsonderwijs en Terra Nova Minimaatschappij in het vo

Als onderdeel van het kortlopende praktijkgerichte onderwijsonderzoeksproject ‘Burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs: wat werkt voor wie en waarom?‘ vonden in het schooljaar 2018/2019 in ongeveer 60 klassen (eerste en tweede...

Projecten

Resultaatgericht burgerschapsonderwijs op de basisschool

Al langere tijd wordt geconstateerd dat burgerschapsonderwijs in Nederland niet altijd planmatig wordt ingericht, dat scholen geen leerdoelen voor burgerschapsonderwijs formuleren en geen inzicht hebben in de resultaten, en dat...