Conferentie 2022

Conferentie Bestemming Burgerschap

Bevorderen van burgerschap in basis- en voortgezet onderwijs, hoe zet je de volgende stap?

Op dinsdag 19 april 2022 vindt de landelijke conferentie Bestemming Burgerschap plaats. De conferentie is bestemd voor leraren, schoolleiders en bestuurders uit het funderend onderwijs en biedt inspiratie, informatie, en praktische handreikingen om samen met collega’s, leerlingen en ouders het juiste spoor te vinden. Bestemming? Goed burgerschapsonderwijs dat past bij jouw school!

Het programma is gericht op de onderwijspraktijk en biedt scholen voor basis- en voortgezet onderwijs informatie voor de invulling van hun burgerschapsonderwijs. Een greep uit de onderwerpen: schoolklimaat, leerdoelen, methoden, meten leerresultaten, zelfevaluatie, schoolontwikkeling, leermiddelenmarkt, pedagogisch handelen, wereldburgerschap en meer.

Ook gaan we in gesprek over de stand van zaken van het burgerschapsonderwijs in Nederland, op basis van de resultaten van het Peilonderzoek Burgerschap 2022 van de onderwijsinspectie in het PO, en de stand van zaken in het VO 2022 van de UvA.

De conferentie is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad, de VO-raad, de Academische Werkplaats Sociale kwaliteit onderwijs en Stichting School en Veiligheid.

Op dinsdag 26 april 2022 is er een extra webinar over Burgerschap Meten. Bijwonen? Stuur een mail naar l.h.m.hoek@uva.nl.

Ook deelnemen?

Is uw school al deelnemer maar heeft u nog geen account, of wilt u met uw school graag deelnemer worden? Neem contact met ons op!

Neem contact op