AWP-SK | Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit Onderwijs

Looptijd: schooljaar 2014/15 t/m -
Gesloten voor deelname

Algemene informatie

Academische Werkplaats sociale kwaliteit van onderwijs

In een Academische Werkplaats werken praktijk, onderzoek, beleid en onderwijs samen. De Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit van Onderwijs bestaat uit een samenwerkingsverband tussen scholen, de Inspectie van het Onderwijs en de Universiteit van Amsterdam. Binnen dit samenwerkingsverband werken leraren, schoolleiders, onderzoekers, ontwikkelaars en onderwijsinspecteurs sinds het schooljaar 2014/15 gezamenlijk aan het bevorderen van de sociale kwaliteit van onderwijs, van scholen en van het Nederlandse onderwijssysteem.

Een Academische Werkplaats biedt veel voordelen ten opzichte van andere vormen van onderzoek. Door op verschillende manieren naar één vraag te kijken – hoe weet ik wat de kwaliteit van het onderwijs is? – en verschillende antwoorden te combineren, ontstaat een beter resultaat dan een school, onderzoeker of inspecteur alleen had kunnen geven.

_MS_5311

 

Ontwikkeling van een zelfevaluatie instrument sociale kwaliteit van scholen

Het project ‘Ontwikkeling van een zelfevaluatie-instrument voor de sociale kwaliteit van onderwijs’ was, en is, een van kernactiviteiten binnen de Academische Werkplaats Sociale Kwaliteit Onderwijs. De mogelijkheden voor evaluatie van de ‘sociale kwaliteit’ van scholen en de sociale en maatschappelijke opbrengsten van onderwijs zijn vooralsnog beperkt. Dit project bood scholen de mogelijkheid actief mee te denken en mee te werken aan de ontwikkeling van een instrument voor zelfevaluatie.

Naast de activiteiten gericht op de ontwikkeling van het instrument, vond jaarlijks een meting plaats van de sociale en maatschappelijke competenties van leerlingen, met behulp van het online meetinstrument Burgerschap Meten. De deelnemende scholen konden de resultaten van deze meting betrekken bij de toepassing van de zelfevaluatie op de eigen school.

Op dit moment wordt gewerkt aan een digitale versie van het zelfevaluatie instrument, zodat het in de toekomst op een laagdrempelige en breed inzetbare manier kan worden ingezet door scholen.

Doel
De ontwikkeling van een zelfevaluatie instrument gericht op het zichtbaar maken van de onderwijskwaliteit van scholen op het sociale domein heeft twee voornaamste doelen:

  • Het ontwikkelen van een praktijkgericht instrument door en voor scholen, waarvan de uitkomsten gebruikt kunnen worden voor onderwijsontwikkeling en verantwoording.
  • Het verkrijgen van inzicht in de bruikbaarheid van dat instrument en de bijdrage van het gebruik daarvan aan kwaliteitsverbetering.

 

Fases
Het gehele project bestreek vier jaar. Het project was opgebouwd in drie fasen:

  • Fase 1: Ontwikkeling ontwerp-instrument (schooljaar 2014/2015)
  • Fase 2: Pilots instrument (schooljaar 2015/2016)
  • Fase 3: Ontwikkeling en toepassing definitieve instrument (schooljaar 2016/2017 – 2017/2018)

 

Wat levert het scholen op?
Deelname aan het project bood scholen een systematische evaluatie van het eigen onderwijs op het sociale domein en inzicht in de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling daarvan. Ook konden scholen het ontwikkelde model gebruiken voor interne en externe verantwoording.

Team

dr. Manja Coopmans
dr. Manja Coopmans
postdoc onderzoeker
email
dr. Suzan Nouwens
dr. Suzan Nouwens
postdoc onderzoeker
email
dr. Joop Teunissen
dr. Joop Teunissen
coördinator
email
drs. Marianne Pas
drs. Marianne Pas
coördinator
email
prof. dr. Anne Bert Dijkstra
prof. dr. Anne Bert Dijkstra
programmaleiding
email
prof. dr. Geert ten Dam
prof. dr. Geert ten Dam
programmaleiding
email

Scholen

Dockinga College Dokkum

Kandinsky College Nijmegen

KBS De Griffioen Prinsenbeek

Rodenborch College Rosmalen

OMBS De Meander de Meern

KBS De Weerijs Breda

De Parel Breda

Pieter Bas Capelle aan den IJssel

Tromp Meesters Steenwijk

Cambreur College Dongen

Hanze College Oosterhout

OBS Het zand Utrecht

De Piloot Rotterdam

De Heldringschool Amsterdam

Calvijn College Amsterdam

Linde College Wolvega

Altra College Noord Amsterdam

Alphons Laudyschool Amsterdam

Breda College Breda

OBS Heidepark Lemelerveld

Documenten

Titel Datum toegevoegd
Dyade Magazine Artikel 22-1-2016
Algemene Informatie 2014 22-1-2016

Wilt u meer weten en lezen?

Verdere informatie, zoals relevante literatuur, belangrijke documenten, de resultaten van het onderzoek en links naar andere gerelateerde websites, is alleen beschikbaar voor deelnemende scholen en partners.

Aanvragen

Is uw school al deelnemer maar heeft u nog geen account, of wilt u met uw school graag deelnemer worden? Neem contact met ons op!

Neem contact op!

Inloggen